Sorin Truţă, un liberal pentru Consiliul Judeţean Harghita

vineri, 2 mai 2008

Mesajul candidatului Partidului Naţional Liberal

la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Harghita


Administraţia localã joacã un rol esenţial pentru fiecare locuitor al judeţului. Oamenii sunt preocupaţi mai mult de aspecte care privesc viaţa lor de zi cu zi, iar acestea ţin în principal de administraţia localã. Aşa cum democraţia modernã are ca fundament valorile liberale, administraţia publicã localã se construieşte astãzi pe principiile liberale ale descentralizãrii şi subsidiaritãţii. Aducerea cât mai aproape de cetãţean a deciziilor care privesc viaţa comunitãţii, extinderea bazei de participare la viaţa publicã şi gestionarea resurselor la nivel local stau la baza bunei guvernãri locale.
Munca de ales local este una de maximã responsabilitate, deoarece aleşii locali sunt mult mai aproape de oameni, de problemele lor zilnice. Pe mãsurã ce probleme elementare, cum ar fi cele privind utilitãţile sau infrastructura, îşi g
ãsesc rezolvarea, apar noi aşteptãri fireşti, la care trebuie sã rãspundem.
Nu pledez pentru un efort spectaculos mai mare din partea bugetului de stat, nici pentru creşterea semnificativă a fiscalităţii locale, ci pentru acceptarea unei abordări corecte moral, care să stopeze creşterea accentuată a dezechilibrelor în cadrul dezvoltării colectivităţilor locale, şi anume: repartizarea pe comune, oraşe, municipii şi judeţ a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate anual prin legea bugetului de stat şi din cota pentru echilibrarea bugetelor locale, care să asigure prioritar completarea bugetelor colectivităţilor locale mai sărace.
Sumele cuprinse în bugetul unui consiliu local depind în primul rând de dezvoltarea economică a localităţii respective - acestea fiind determinate de gradul de ocupare a forţei de muncă şi nivelul salariilor.

Datorită lipsei locurilor de muncă şi a salariilor mici (mulţi angajaţi au salariul minim pe economie sau lucrează la ,,negru”) la bugetul local al unei autorităţi dintr-un oraş sau comună sumele încasate sunt foarte reduse. Pentru a avea un buget satisfăcător, ar trebui să mărim taxele şi impozitele locale pe care şi aşa mulţi locuitori nu le mai pot achita.
Bugetele insuficiente ale autorităţilor locale din foarte multe oraşe mici şi mijlocii şi din cea mai mare parte a comunelor n
u ne permit asigurarea unor servicii de strictă necesitate oricărei comunităţi.
Putem fi de acord că într-o comunitate locală trebuie să poată fi asimilat un
Pachet minim de servicii, care ar putea cuprinde:
● asigurarea drepturilor salariale ale angajaţilor primăriei şi ai serviciilor din subordine;
● instituţii de învăţământ cu o dotare corespunzătoare şi cu condiţii decente de desfăşurare a activităţii;
● asigurarea siguranţei cetăţeanului, care să cuprindă cel puţin iluminatul nocturn şi servicii de pază şi protecţie (poliţie comunitară);
● servicii de asistenţă socială pentru persoanele aflate în situaţii de dificultate;
● servicii medicale, într-o structură minimă obligatorie;
● infrastructură funcţională.

Cu toate că legea prevede în acest moment un mecanism de distribuire a unor sume de susţinere a bugetelor locale acestea sunt insuficiente pentru a asigura necesităţile de strictă urgenţă ale comunităţilor noastre. De aceea distribuirea sumelor de echilibru trebuie să se facă după o analiză corespunzătoare astfel încât să asigure un buget minim pe locuitor.
Urmează evaluarea capacităţii administrative a unităţilor administrativ-teritoriale în vederea clasificării acestora în categoria I sau categoria II.
Pentru ca localitatea dumneavoastră să nu fie clasificată de categoria a II-a, din care fac parte unităţile administrative teritoriale care nu au capacitatea adminis
trativă necesară realizării competenţelor transferate urmare a descentralizării este nevoie de investiţii la nivel local, de înfiinţarea de locuri de muncă.
Cel mai bun mod de a rezolva aceste probleme este de a contribui la dezvoltarea localã prin mãsuri liberale, în folosul oamenilor. România are nevoie de liberalism,
iar la alegerile locale noi suntem cei care trebuie sã îi convingem pe cetãţeni sã voteze pentru continuitate, sã voteze PNL!

Sorin Truţă
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principalele măsuri propuse de Filiala Teritorială Harghita a Partidului Naţional Liberal:

1. Urmărirea derulării proiectelor, din fonduri europene sau din alte surse.

2. Identificarea şi sprijinirea priorităţilor de dezvoltare şi alocare a resurselor prin parteneriate între autorităţile locale, în special în zonele mai puţin dezvoltate din punct de vedere industrial, cum sunt Valea Ghimeşului, zona Topliţa, zona Bălan, zona Cristuru Secuiesc, zona Casinului. Pentru dezvoltarea prioritară a domeniilor identificate se va acorda sprijin îndeosebi prin asigurarea unor facilităţi în domeniul infrastructurii şi utilităţilor necesare, accesului la terenuri şi spaţii, aplicând o politică corectă, dinamică şi cooperantă de urbanism, avizare, autorizare.

3. Elaborarea Strategiei de turism pe termen mediu a judeţului Harghita.

4. Realizarea de proiecte care pun în valoare elementele patrimoniului naţional şi local, cum ar fi: monumente istorice, rezervaţii naturale, factori naturali cu potenţial balneo- climateric, zone naturale deosebite.

5. Crearea unui sistem judeţean şi regional de informaţii economice, cuprinzând toate domeniile de interes economic şi punerea la dispoziţia întreprinzătorilor a unor informaţii pertinente privind agenţii economici, produsele şi serviciile realizate, cererile şi ofertele, precum şi pieţele respective.